Palestina lammet av helserestriksjoner

En gruppe leger avslører om urovekkende forhold heslesystemet i Palestina i tidsskriftet «The Lancet». Ifølge legene, kommer ikke helsepersonell fram til sykehusene, syke spedbarn venter i timevis ved grensene og pasienter får behandling bare hvis de binder seg til å drive etterretning.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Siden 2007 har Gaza vært lammet av grenseblokkader og
restriksjoner på både import og eksport av penger, varer, tjenester
og personell. Dette har ført til at helsesystemet i Gaza
har alvorlige problemer med å hjelpe pasientene sine.

Stadig flere nektes utreise for å få behandling, mens det er en
stor økning i mengden palestinere som henvises til helsesentre
utenfor Gaza.

Antallet avslag på utreisesøknader økte fra 10 prosent i første
halvdel av 2007 til 35 prosent i samme periode i 2008, ifølge
rapporten Holding Health to Ransom, utarbeidet av Physicians for
Human Rights – Israel.

– Disse bevegelsesrestriksjonene forsinker tilgangen til sykehus
for både pasienter og helsearbeidere, skriver ei gruppe britiske og
italienske leger i siste utgave av «The Lancet»

Bryter menneskerettigheter

Legene mener menneskerettighetene brytes både i Gaza og på
Vestbredden.

I motsetning til Gaza, truer ikke Vestbredden Israel med
missiler, men området er likevel utsatt for utstrakt underminering
av menneskerettighetene, skriver de.

De trekker fram flere eksempler på problemer som oppstår når
palestinske pasienter og helsearbeidere skal passere grensepostene.

– Vi så 33 uker gamle trillinger som ble forsinket i over fem
timer mens de ventet på reisetillatelser, og så til slutt ble
overflyttet uten foreldrene.Vi hørte fra Physicians for Human Rights at noen pasienter
blir nektet utreise med mindre de samarbeider med
sikkerhetstjenesten om å innhente etterretningsopplysninger,
skriver legene i «The Lancet».

Barn stilles i militærdomstolene
– Barn ned i
12årsalderen blir tiltalt i de israelske militærdomstolene. Den
vanligste anklagen mot barn i de militære domstolene er
steinkasting, som under militær lov har en strafferamme på inntil
20 år, skriver legene.

Nå håper de at deres internasjonale fagfeller vil vurdere
sanksjoner mot den israelske blokaden av de palestinske områdene.

Kilde: forskning.no, Physicians for Human Rights- Israel: Holding
Health to Ransom , The Lancet