Over en million barn selges hvert år

0Shares

De enorme tallene skjuler tragiske enkeltskjebner. Mange blir solgt allerede som svært små barn. Ifølge rapporten ender mange av barna som billig arbeidskraft, ofte som prostituerte. De fleste av dem kommer fra Vest-Afrika, Øst-Europa og Asia.

I Europa er rundt 500.000 kvinner og unge jenter hvert år ofre for slik handel, de fleste fra tidligere sovjetstater. Prisen kan være så lav som 375 kroner.

Så mange som 200.000 barn ender som handelsvare i Vest-Afrika hvert år, enten for å eksporteres til Europa eller for å bli solgt som slaver og gratis arbeidskraft i regionen.

Rapporten, som har navnet “Stopp handelen”, ble offentliggjort som ledd i UNICEFs arbeid for å få gjennom en ny lov som forbyr all handel med barn.