Voldelig rasisme i det nye EU

0Shares
Latest posts by Fredrik Larsen, Norsk Folkehjelp (see all)

Gjennom valget for tre år siden fikk høyreekstreme partier innpass i det etablerte politiske livet i Polen. Landet har flere forskjellige fascistiske publikasjoner, og mange av disse selges i vanlige aviskiosker. Radio Maria, en kristenfundamentalistsk radiostasjon med stor lytterskare driver råkjør mot jøder. Dessuten er høyreekstremismen i Polen svært voldelig. På vel 10 år er 32 mennesker drept, og mange flere er slått og mishandlet.


Rafal Pankowski (28) er sekretær i Never Again og redaktør for magasinet som organisasjonen gir ut. Haner en av dem som kanaller mest om rasisme og nasjonalistiske grupper i Polen. Never Again samarbeider med fagbevegelsen i Polen om å motarbeide rasisme.– På grunn av Polens historie er det vanskelig å snakke om rasisme og fascisme. Før i tiden var Polen offer for fascisme. Men selv om Polen har lidd veldig mye på grunn av fascisme, eksisterer det likevel fascistiske strømninger i samfunnet. Mange forstår ikke at Polen selv produserer fascisme, sier Pankowski.


Den polske fascismen har eksistert siden 1920-tallet, og stått sterkt blant annet i studentmiljøene. I 1980-årene tok fascismen en ny form. Med dramatiske økonomiske og politiske forandringer oppsto fenomenet høyreekstremisme i ungdomskulturen og i politikken. Før Polen går inn i EU 1. mai i år er høyreekstemismen på sitt sterkeste i Polen, ifølge Pankowski


Never Again jobber i et fiendtlig miljø


– Vår oppgave er å dokumentere bruken av vold. Magasinet Never Again er den eneste publikasjonen som skriver om bruk av vold og makt. Voldsofrene er oftest ikke mennesker som representerer minoriteter. Vi har et beskjedent antall minoriteter i Polen, og ifølge statistiske beregninger bor det i dag bare 1000 jøder i Polen, et land med 40 millioner innbyggere. Selv om minoritetene er små skjer det veldig sterke og omfattende overgrep. Hvem som helst som avviker litt fra den store mengden kanbli utsatt for overgrep. Mennesker som ikke passer inn i bildet av en ”ekte polakk” fordi de har annerledes utseende, klær, religion eller meninger rammes av overgrepene, forteller Pankowski.


Norsk Folkehjelp og Never Again har hatt kontakt siden 1998. Ved hjelp av midler fra Utenriksdepartementets handlingsplanfor søkerland til EU, har Norsk Folkehjelp etablert et samarbeid med Never Again. 23.-27. april var Never Again-representanter fra Warszawa, Krakow og Auschwitz på besøk hos Norsk Folkehjelp. Målet for besøket var å dele erfaringer fra det antirasistiske arbeidet og heve hverandres kompetanse. Never Again besøkte også LO for å lære mer om hvordanLO jobber mot rasisme.