Tre av fire lever i risikoområder

0Shares


Over 4000 delegater var nylig samlet til en konferanse om temaet i den tidligere jordskjelvrammede byen Kobe i Japan. FNs internasjonale nødhjelpskoordinator, Jan Egeland, avsluttet konferansen med å hevde at så fremt sluttdokumentet fra Kobe blir fulgt opp med nasjonale forebyggingstiltak, «bør en i løpet av kommende tiår kunne halvere antall dødsofre etter naturkatastrofer».

Tre av fire er utsatt. 75 prosent av verdens befolkning lever i områder som mellom 1980 og 2000 er blitt rammet minst én gang av jordskjelv, tropisk syklon, oversvømmelse eller tørke.

Under konferansen i Kobe ble delegatene også presentert for en rekke positive resultater av arbeidet med å redusere omfanget av tilbakevendende katastrofer. Flere land har de siste årene igangsatt forebyggende tiltak og fått redusert dødstallene sammenlignet med tidligere tiår. Tiltak for å redusere menneskers sårbarhet, nasjonale kriseplaner og opplæring av befolkningen i form av nasjonale «øvingsdager» kjennetegner flere av planene.

Cuba. Øysamfunnene i Det karibiske hav er ofte blitt hardt rammet av orkaner. Bare i 2004 mistet over 2800 mennesker livet i orkaner i regionen og i underkant av én million mennesker ble berørt. Men de menneskelige tragediene ble svært ulikt fordelt mellom landene. I forhold til naboøyene Haiti, Grenada, Den dominikanske republikk og Jamaica, gikk svært få menneskeliv tapt på Cuba — kun fire mennesker ble drept. I alt tre millioner mennesker på Cuba og i USA ble i løpet av kort tid evakuert, og sikring av hus og eiendeler reduserte de økonomiske tapene.

En viktig årsak er trolig at den cubanske regjeringen har styrket flere nasjonale institusjoner som jobber med kriseforebyggende tiltak, og gitt sivilforsvaret økt myndighet ved naturkatastrofer. 48 timer før en orkan når landet, blir sivilforsvaret varslet av landets meteorologiske institutt. Da settes det i gang evakueringstiltak og bygges evakueringsleirer. I løpet av tre timer kan så mange som 100 000 mennesker bli evakuert.

Alle cubanske barn får opplæring i katastrofeberedskap. Hvert år organiseres en todagers kriseøvelse for å minne Cubas innbyggerne på hvordan de bør opptre i en krisesituasjon.

Over 4000 delegater var nylig samlet til en konferanse om temaet i den tidligere jordskjelvrammede byen Kobe i Japan. FNs internasjonale nødhjelpskoordinator, Jan Egeland, avsluttet konferansen med å hevde at så fremt sluttdokumentet fra Kobe blir fulgt opp med nasjonale forebyggingstiltak, «bør en i løpet av kommende tiår kunne halvere antall dødsofre etter naturkatastrofer».