Forbud mot hijab er ulovlig

Det avgjorde en britisk ankedomstol i går. Forbudet mot å kle seg i muslimsk klesdrakt i skoletida er i strid med menneskerettighetene, mener retten, ifølge AP.

Shabina Begum (15) får dermed forsatt gå med sin klesdrakt i skolegården. Hun har hele tiden ment forbudet er et brudd på religionsfriheten under den europeiske menneskerettighets- konvensjonen, skriver Aftenposten.