EU etterlyser gode eksempler for å fremme mangfold på arbeidsplassen

0Shares


Bedriftene bes å fortelle om hvordan tilrettelegging for mangfold på arbeidsplassen, når det gjelder etnisk bakgrunn, seksuell orientering, religion eller tro, alder eller funksjonshemming, kan ha bidratt til for eksempel økt salg, bedre lønnsomhet eller godt ry i lokalsamfunnet.

Det er EUs ikke-diskrimineringsprogram, som Norge er medlem av, som finansierer prosjektet. Målet med dette prosjektet er å hjelpe næringsvirksomheter og arbeidsgivere til å utvikle en mangfoldspolitikk på arbeidsplassen, blant ved å lage en håndbok med gode eksempler.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Anne Gaspard, Focus Consultancy, e-post: [email protected], tlf. +32 2 280 1441.

Søknadsfristen er 4. april 2005.