Hva er en norsk film?

Inntil nylig har en films “norskhet” blitt definert etter språket og delvis pengene. Var filmen laget på norsk (eller samisk), med norske statlige eller private midler, harmonerte den med retningslinjene for det norske støttesystemet. Men var den laget på punjabi, kunne den ikke regnes som en norsk film, selv om den utspilte seg i et norsk-pakistansk miljø.

Les mer i Morgenbladet: Hva er en norsk film?