Færre til OECD land

0Shares

Antallet asylsøkere til OECD-landene i 2003 og 2004 har også gått ned. Dette viser OECDs årlige rapport Trends in International Migration, som har kommet i ny utgave for 2004. Rapporten gir en analyse av migrasjonsstrømmer og politikken i alle OECD-land, i tillegg til noen andre land

Mange OECD-land har foretatt innstramminger i innvandringspolitikken. En del land har også kortet ned på saksbehandlingstiden i asylsaker og styrket samarbeidet med andre land for å bekjempe ulovlig innvandring. Videre har flere av OECD-landene strammet inn familiegjenforeningspolitikken.

Samtidig har mange av OECD-landene styrket integreringen av innvandrere. I perioden 1998-2003 har det også vært en stor økning i antallet utenlandske studenter til disse landene.

For første gang gir den årlige rapporten Trends in International Migration et komparativt bilde av utenlandskfødte innbyggere i OECD-landene. Mange OECD-land har nå like høy andel utenlandskfødte i befolkningen som for eksempel USA.