Oppmyking for utenlandske idrettsutøvere

0Shares

Endringen innebærer at utenlandske idrettsutøvere på høyt nivå gis rett til varig opphold i Norge etter tre år.

Frem til i dag har hovedregelen vært at idrettsutøvere ikke kan få rett til opphold i mer enn til sammen fire år.

Kommunalminister Erna Solberg begrunner oppmykingen med at profesjonelle idrettsutøvere som driver idrett på høyt nivå bør likestilles med spesialister innenfor andre yrkesgrener.

Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. april 2005.