Historisk bussrute-forbindelse åpnet

0Shares

– Mange i India og Pakistan trekker allerede paralleller mellom Berlinmurens fall og åpningen av bussforbindelsen mellom de to delene av Kashmir, sier Ali S Khan Leder, Kashmirsk Råd i Skandinavia.

Initiativet til bussruten ble i utgangspunktet ønsket velkommen av alle parter i konflikten.

I følge Khan er det flere interessegrupper som trekker de indiske intensjoner i tvil. De fremholder at busslinjen kan bli et første steg mot å anerkjenne den omstridte våpenhvilelinjen som en permanent grense, som deler Kashmir i to.

– Med bussrutesaken kan konfliktens egentlige politiske natur bli utvannet, og India vil ikke la seg binde til å diskutere den i noe forum. Fremfor alt står ruten i fare for å bli et redskap for etterretningstjenester fra begge land, som vil bruke den til å infiltrere på begge sider av våpenhvilelinjen. Det vil gjøre Jammu & Kashmir til en slagmark for en ny stedfortredende krig mellom erkerivalene India og Pakistan, påpeker Khan.

Tross alle mistanker er det et faktum at initiativet til bussruten kommer som en del av en FN-resolusjon, som vil sikre kashmireres frie ferd over våpenhvilelinjen. Initiativet er et første steg mot oppfyllelsen av kashmirernes sterkt ønskede skjebne. Det hever nivået av tillit mellom de tre partene i konflikten; New Dehli, Islamabad og Kashmirere.

Økende kontakt mellom mennesker fra det indisk okkuperte Kashmir og det pakistansk kontrollerte Kashmir vil skape forventning om en videre utvikling i saken. I tillegg vil bussruten sørge for gjennomsiktighet og større samhandling mellom Kashmirere.

– Det meninger ethver gruppe i folket måtte ha om de andre, basert på statlig propaganda så langt, kan nå bli gjenstand for dyp, kvalitativ forandring. En lignende kontakt over Berlinmuren i Tyskland førte til slutt til denne murens fall. Våpenhvilelinjen, også kalt ’Line of Control’, kan gå en lignende skjebne i møte, forklarer Khan.