FN omfavner e-handel

0Shares

Dot.com-boblens endelikt til tross, FNs Unctad oppfordrer utviklingslandene sterkt til å satse på e-handel. I en rapport tirsdag beskriver organisasjonen et scenario der netthandel gir u-landene økt produktivitet – noe som igjen øker industriproduksjonen, lønner og velferd.

– Vi har grunn til optimisme når det gjelder e-handel. Veksten fortsetter som om ingenting har skjedd, sier FNs Jean Gurunlian med henvisning til stagnasjonen i verdensøkonomien. Gurunlian er hovedforfatteren av rapporten.

En prosents økning i produktiviteten vil gi fattige land over 24 milliarder dollar mer å rutte med, mener FN. Halvparten av denne gevinsten vil komme asiatiske land til gode, spesielt innen transportsektoren.

Unctad nevner en serie suksesseksempler fra e-handel i u-land i sin rapport, og peker også på det enorme e-handelspotensialet innen reiselivsnæringen. Spesielt nettstedet EthioGift.com trekkes frem, der etiopiere kan blant annet kan velge mellom å handle “Medium sauer”, “Store sauer” og “Svært store sauer” på nettet. Nettstedet omsatte for 50.000 dollar i fjor.

“Siden nettrevolusjonen er relevant ikke bare for høyteknologiske, informasjonssensitive sektorer, men også for måten det økonomiske livet er organisert på, flyter de positive effektene også inn i de fleste sektorene i økonomien. Utviklingsland har dermed en langt bedre sjanse til å høste fordelene snarere enn i tidligere teknologiske revolusjoner,” skriver Unctad i rapporten.

Samtidig understreker rapporten farene ved å ikke satse på netthandel. I et alternativt scenario ramler u-landene stadig lenger bakut. En prosents produktivitetsøkning hos i-landene fører til 117 milliarder dollar mer i fortjeneste, mens u-landene ender opp i en spiral av nedadgående lønn og dårligere handelsvilkår.

Rapporten kan lastes ned fra Unctads nettsider:
http://www.unctad.org/en/pub/ps1ecdr01.en.htm

Origo