Første valgdagsmåling klar

Opposisjonens Sebastian Piñera vil få rundt 46% av stemmene, mens kvinnen som kan bli Chiles neste president vil oppnå 53%.

Begge kandidater avla sin stemme tidligere denne søndagen. Piñera oppmuntret “alle chilenerne til å stemme med god samvittighet og utøve sin frie vilje”, mens regjeringskandidaten hevdet på sin side at “i dag så er folket som bestemmer som likemenn hvem som skal styre landet i de neste årene”.

Avtroppende president Ricardo Lagos, ofte beskrevet som Chiles mest populære i løpet av 16 år med sivilt styre, stemte i dag i det Nasjonale Handelsinstituttet (INSUCO).

Han ble møtt med klapping samt utelukkende positive kommentarer av andre tilstede på valglokalet, hvor flere av de frammøtte til og med ba ham om å stille til gjenvalg. Lagos vil i følge landets politiske tradisjon hilse valgvinneren i morgen tidlig.

Senatoren Pablo Longueira fikk derimot ingen varm mottakelse i valgkretsen sin, hvor han måtte reddes av politimenn fra illsinte demonstranter utenfor valglokalet hvor han gjorde sin borgerplikt. Longueira representerer det høyreradikale Union Democratica Independiente, som er et av partiene i opposisjonsblokken, men likevel har det kommet krasse reaksjoner fra regjeringskontorene.