Sikhismen – en enkel religion

286Shares
Latest posts by Iqbal Singh Virdee (see all)

Ordet ‘sikh’ betyr ‘disippel’. En sikh er en person som tror på én Gud og de ti Guruers lærdom, bevart i Guru Granth Sahib som er sikhenes hellige bok. En sikh er ikke pålagt å døpe, han eller hun velge å ta Amrit som er sikhenes “dåp”.

I sikhsimen oppfattes “Guru” ikke bare som en åndelig veileder, men også som den igjennom Den Allmektige veileder mennesket igjennom livets utfordringer.

Kort Historie

Sikh- religionen ble grunnlagt av Guru Nanak Dev, som blev født i 1469. Fra sin barndom ville Guru Nanak ikke akseptere alle de grunnløse ritualer og overtro som stammet fra den tids religioner.

Guru Nanak Dev og de ni Guruer som fulgte ham ble et eksempel på spirituell levemåte kombinert med aktiv og verdslig deltagelse i samfunnet. Den tiende og siste Guru, Guru Gobind Singh (1666-1708) fullendte sikh- religionen ved å innføre dåps – seremonien som kalles Amrit i 1699, og fra da av skapte sikhenes eget identitet.

Før sin død bestemte Guru Gobind Singh, at samlingen av de hellige sikhiske skrifter, bestående av dikter, skulle være den siste og endelige Guru i rekken, og sikhenes høyeste spirituelle autoritet. Denne samlingen kalles Guru Granth Sahib.

I løpet av det 18.århundrede var sikhene utsatt for undertrykkelse og forfølgelse av myndighetene. Sikhene måtte lide store tap for å beskytte og bevare deres tro.
Under Maharaja Ranjit Singh (1780-1839) lyktes det sikhene å etablere deres eget rike. Riket holdt kun til 1849, hvor det ble innlemmet i det Britiske Imperium.

Religion og Filosofi

Sikhene er strengt monoteistiske og tror derfor bare på én allmektig Gud; den evige, skaperen, uten fiendskap, uten hat.

Sikhsimen oppfatter alle mennesker uansett religion, rase eller tilhørighet, som like. Enhver kan oppnå frelse, bare denne betingelseløst kaster sin kjærlighet på Gud. Alle religioner er anerkjent som en vei til oppnåelse av frelse. Sikhsimen er strengt imot at mennesket setter lit til rituelle handlinger med ønske om frelse og et bedre liv. Kun uselviske handlinger til fordel for samfunnet, utøvet i kjærlighetens navn til Den Allmektige, er veien til frelsen.
Idealet for sikhene er å leve i verdenen uten å tilknytte seg materielle goder og uten å sette lit til andre enn Den Allmektige. Sikhsimen anerkjenner karma og reinkarnasjons tankegangen, men ikke betingelseløst, idet Den Allmektige vilje er årsaken til alt. “Frelse” i sikhsimen er det at mennesket kommer ut av sirkelen av fødsler og død og smelter sammen med Gud, slik som i hinduismen.
Sikhene er prinsipielt oppdelt i to typer: Sahijdhari, dvs. begynnere eller lærlinger, og Amritdhari også kalt Khalsa, dem som har valgt formelt å bli døpt i henhold til den sikhiske dåp.

Begge typer forventes daglig å fremsi dikter fra Guru Granth Sahib, og utføre gode gjerninger. De døpte har da noen ekstra plikter, bla.a. skal de ha fem symboler, de 5 K’er:

1. Kesh (uklippet hår)

2. Kara (stålarmbånd)

3. Kangha (en kam)

4. Kashaira (shorts)

5. Kirpan (et lite sverd)

Det forventes at de ikke-døpte overholder i hvert fall de to første, mens den siste alene er et privilegium for de døpte. Khalsaene skal herutover overholde gudstjenestene morgen og aften, bestående av i alt fem særlig utvalgte dikter.

Sikhenes atferdsregler

Sikhenes atferdsregler er kjent som Sikh Rehat Maryada. De er basert på læren i Guru Granth Sahib, og på sikhenes tradisjoner og skikke. Den seneste Sikh Rehat Maryada er fra midten av det 20.århundrede, hvor alle de lærde samlet og ble enige om utformningen.

Ethvert rusmiddel, som alkohol og narkotika,, tobakk og lignende og det å klippe håret og å spise kjøtt tilberedt etter muslimske ritualer (halal-køtt) er ikke tillatt. Utroskap over for sin ektefelle strengt forbudt, det gjelder både for mann og kvinne.

En sikh bør betrakte en annen mans kone, som sin søster eller mor, og annen manns datter som sin egen datter eller søster.

Kvinner i sikhsamfunnet

Kvinner og menn betraktes som like for Den Allmektige. Kvinnen skal motta den ytterste respekt for sin rolle i familien og samfunnet. I Sikhsimen har en enke rett til å gifte seg igjen etter mannens død.

Kvinnen har samme rett til å utvikle seg spirituelt og til å delta i religiøse forsamlinger på lik linje med menn. Hun er også mulighet til å delta i og utføre alle seremonier.
Å gå med slør er for Sikh-kvinner forbudt.