Utlendingslov i strid med konvensjon

0Shares

Amnesty mener denne loven prøver å unngå FN’s torturkonvensjon.

I dag kan politiet først påbegynne utvisningen av en avvist asylansøker 15 dager etter en avgjørelse i ”Flygtningenævnet.”

– Endringen betyr at asylsøkere i praksis ikke får tid eller mulighet for å bringe deres sak for FN’s Torturkomité, innen de blir de utvist. Dermed er det snakk om en reel unngåelse av FN’s torturkonvensjon, sier Betina Gollander, flyktningkoordinator i Amnesty International til CNN.dk.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vant valget med løfter om en strammere flyktninge- og innvandringspolitikk. Men forslaget som ble lagt fram etter valget overrasket ved å gå enda lenger enn varslet i valgkampen.