Utrops utgave 40 – 2019 er ute nå!

https://dagens.utrop.no/2019/40/