Utrops utgave 46 – 2020 er ute nå!

Ventet på svar fra UDI i over tre år

https://dagens.utrop.no/2020/46/