Utrops utgave 47 – 2020 er ute nå!

Strengere regler for selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

https://dagens.utrop.no/2020/47/