Utrops utgave 09 – 2021 er ute nå!

Regjeringen vil kjempe mot muslimhets, men støtter samtidig muslimfiendtlig blogg

https://dagens.utrop.no/2021/09/