Utrops utgave 15 – 2021 er ute nå!

– Blind vold kan være tuftet på rasisme

https://dagens.utrop.no/2021/15/