Utrops utgave 32 – 2021 er ute nå!

Malala oppfordrer land til å åpne grensene for afghanske flyktninger

https://dagens.utrop.no/2021/32/