Utrops utgave 33 – 2021 er ute nå!

Oslo-ordføreren: Vi er klar til å ta imot evakuerte afghanere – har ingen øvre grense

https://dagens.utrop.no/2021/33/