Utrops utgave 47 – 2021 er ute nå!

Gharahkhani blir Norges nest høyeste rangerte person etter kongen

https://dagens.utrop.no/2021/47/