Utrops utgave 12 – 2022 er ute nå!

Huitfeldt i Polen: – Vi skal ta imot vår andel av flyktningene

https://dagens.utrop.no/2022/12/