Utrops utgave 29 – 2022 er ute nå!

IMDI-tall: 16.500 flyktninger er bosatt

https://dagens.utrop.no/2022/29/