Utrops utgave 07 – 2023 er ute nå!

Flyktninger dyttes tilbake, og hjelpearbeidere blir arrestert

https://dagens.utrop.no/2023/07/