Stortingspartier vil gi hjelp til papirløse

Seks partier på Stortinget vil gi lengeværende papirløse muligheten til å jobbe.
Helsesenter for papirløse møter personer som må velge mellom mat og bussbilllett. Nå vil seks stortingspartier gi de som har væt her ulovlig lenge, muligheten til å studere og jobbe.
65Shares

Nylig fortalte NRK om iranske «Anna» som har greidd å utdanne seg til sykepleier i skjul, men ikke får lov til å jobbe fordi staten mener hun ikke trenger vern i Norge. Likevel blir hun igjen i Norge, fordi hun frykter for liv og helse om hun drar tilbake til hjemlandet.

Stortinget behandler nå et forslag fra seks partier om lengeværende asylsøkere og statsløse.

Slike som henne bør få muligheten til å bidra i samfunnet, mener tiltaksleder Katrine Meisfjord ved helsesenteret.

– De som er her fra fem år og oppover bør få forsørge seg selv så de kan ha et verdig liv, sier Meisfjord.