Utrops utgave 08 – 2023 er ute nå!

Kirkeasylanter kan få engangsløsning

https://dagens.utrop.no/2023/08/