Utrops utgave 20 – 2023 er ute nå!

Salamatu Kamara nektet adgang på fly på grunn av rullestol

https://dagens.utrop.no/2023/20/