Utrops utgave 01 – 2024 er ute nå!

Hele 87 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning

https://dagens.utrop.no/2024/01/