Gir muslimske ungdommer en stemme

Han liker å undervise og har for det meste gode erfaringer fra sin egen tid som elev i norsk skole. Han oppfordrer utdanningsminister Kristin Clemet til å rekruttere flere lærere med innvandrerbakgrunn.
Marianne Ruud
Latest posts by Marianne Ruud (see all)

* Athar Akram (25) er leder for Norges Muslimske Ungdom (NMU), Norges eneste moskéuavhengige ungdomsorganisasjon.

* Gir ut bladet Ung muslim som blant annet tilbys skolene.

* Skriver debattartikler for å motarbeide fordommer mot muslimer.

Han har foreldre fra Pakistan, men er vokst opp i Haugesund. Han var ferdig med hovedfag i informatikk 23 år gammel. NMU-leder Athar Akram har hatt noen korte vikariater i skolen, blant annet på Berger skole i Bærum. Men nå arbeider han i databransjen i firmaet Incatel i Sandvika utenfor Oslo.

Egentlig er han akkurat det skolen trenger: En mann med flerkulturell bakgrunn og realfagutdanning. Da Oslo Høyre inviterte utdanningsminister Kristin Clemet til å møte innvandrerorganisasjonene i fjor høst, fortalte han om sine erfaringer som lærervikar. Han oppfordret Clemet til å arbeide for å rekruttere flere lærere med innvandrerbakgrunn.

Han liker godt å undervise. En gang forklarte han for elevene sine hvorfor det ser ut som hjulene snurrer bakover på tv, og om polariserte solbrillers effekt på mobiltelefoner. Han ble ikke helt ferdig før det ringte ut, men mer enn halve klassen ble sittende igjen og lytte interessert i halve pausen sin. Han syntes det var flott å få så god respons fra elevene.

Hans egne erfaringer fra skolen er for det meste gode. På skolen i Haugesund var han eneste gutt i klassen med pakistanske foreldre. Alvorlig og langvarig mobbing har han unngått. Men kommentarer og eggkasting på vinduene hjemme er episoder som har brent seg inn.

Han kompenserte med å være skoleflink. Senere ble han student, og var ferdig med informatikk hovedfag i desember 2001. Hovedfagsoppgaven dreide seg om trafikk i datanettverk. Hovedfaget tok han på UniK på Kjeller.

Stiftelsen Universitetsstudiene på Kjeller ble opprettet i 1987 etter en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo (UiO) og de tre store Kjellerinstituttene: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE) og Telenor FoU. I 1995 gikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inn i stiftelsen. UniK er studiested for cand.scient.-, sivilingeniør- og doktorgradsstudenter.

Akram er opptatt av hvor vanskelig det er å komme til i mediene når en er muslim, men ikke representerer ekstreme oppfatninger. Han er imot tvangsekteskap, og familien skal ikke finne en kusine til ham i Pakistan. “Da er jeg liksom ikke så interessant,” sier han.

Samtidig er han kritisk til omfavnelsen av komikeren Shabana Rehmans holdninger. Selv vil han gjerne gifte seg arrangert og begrunner sitt standpunkt godt. Hans muslimske tro betyr mer for ham i voksen alder enn den gjorde som barn.

Athar Akrams mor er lærer. Faren har arbeidet som industriarbeider siden han kom til Norge. Foreldrene ga barna full støtte til å ta lang utdanning. Akrams søster er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen. Hun arbeider i administrasjonen ved Ullevål sykehus.

NMU er partipolitisk og nasjonalt uavhengig. Medlemmene kommer fra Afghanistan, Marokko, Tyrkia, Pakistan Tunisia, Iran, Irak og Norge. Ung muslim er Norges eneste muslimske ungdomsblad. Fra 2002 kom bladet også i skandinavisk utgave.

Bladet blir til på dugnad. Det inneholder både religiøse tekster og aktuelle temaer om muslimer og deres liv. Ikke-muslimer kan også bidra dersom de lager noe relevant. Bidrag kan sendes på e-post til [email protected].

Han kan fortsatt tenke seg læreryrket. Så sent som i fjor vurderte han å ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning.

(Kilde: Utdanning.ws)