14-språklig nettsted for nye innvandrere

0Shares

Bazar er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Det flerspråklige bibliotek og Biblioteknett. Nettstedet er oversatt til de 14 største innvandrerspråkene i Norge.

– Innvandrere og asylsøkere bruker bibliotekene i mye større grad enn etniske nordmenn. Nå håper vi dette nettstedet vil bli et unikt elektronisk verktøy for integreringsarbeidet, sier avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen ved Deichmanske bibliotek til Aftenposten.

Målgruppen til Bazar er i utgangspunktet alle asylsøkere, flyktninger og innvandrere i Norge, men ogås de som jobber med denne målgruppen kan ha bruk for nettstedet.

– Fra undersøkelser i Danmark vet vi at det er et stort behov blant språklige minoriteter for informasjon om kulturen i det nye hjemlandet. Vi vet også at det samme behovet gjør seg gjeldende blant lærere, helsearbeidere og andre grupper som jobber med språklige minoriteter til daglig. Det samme kan sies om informasjon om sentrale spørsmål som helse, bolig, økonomi etc. Også her er det ikke bare primærmålgruppen som har et udekket behov, men også offentlige ansatte tjenesteytende sektor og andre grupper som daglig jobber med målgruppen, f.eks. ansatte i asylmottak, i følge initiativtakerne.

Nettstedet inneholder seks tjenester: LesNorsk-basen, som er et verktøy til lesetrening, informasjon om norsk kultur og samfunn, oversikt over innvandrerorganisasjoner i Norge, bibliotektjenester til språklige minoriteter, samt nyheter fra hele verden. Linker til nettaviser og tidsskrifter fra 50 forskjellige land skal hjelpe de minoritetsspråklige med å følge med på hva som skjer i hjemlandet.

– Et av de mest uttalte behov språklige minoriteter har er tilgangen til nyheter og aviser og tidsskrifter fra hjemlandet. Dette er et av de mest ressurskrevende tilbud bibliotekene og andre institusjoner formidler. En avis fra et land på den andre siden av kloden sluker lett halve tidsskriftbudsjette ved et lite bibliotek.

-Lett tilgang til nyheter via nettet er en av de aller beste investeringer man kan gjøres for å oppnås økt service til rimeligere pris. En forutsetning her er imidlertid at brukerne rundt i landet har tilgang til programvare som takler flerspråklighet.

Åpnet av Solberg

– Dette er et vesentlig bidrag i integreringsarbeidet og en god måte å oppdatere seg på norske forhold og komme inn under huden på det norske samfunn, sa Solberg.

Hun understreket at det ikke bare er i Oslo innvandrere og minoriteter trenger informasjon.

– Dette gjør informasjonen tilgjengelig på en helt annen måte for alle minoriteter i hele landet, poengterte ministeren.

Nettadressen bazar.deichman.no inneholder informasjon om å være ny i Norge, arbeidsmarked, integrering, hvilke dager vi feirer, hva som er typisk norsk og eventyr.