-Innvandrere er bra for USA

0Shares

Det er åtte millioner uregistrerte innvandrere i USA, mer enn halvparten av dem kommer fra Mexico. Nå kan alle komme til å få midlertidig status som “gjestearbeidere” og få bli i landet sammen med familien, uten frykt for å bli sendt ut.

Onsdag skulle presidenten legge fram et lovforslag som åpner for å gi millioner av illegale innvandrere midlertidig arbeidstillatelse. Med et slikt papir i hånden, vil innvandrerne i sin tur kunne søke om å få lovlig status gjennom en permanent oppholdstillatelse, såkalt grønt kort.

Detaljene vil ikke være klare før forslaget har vært til behandling i Kongressen, og der vil det møte sterk motstand, spesielt blant Bushs egne partifeller. Konservative republikanere har sagt om lignende programmer at dette er det samme som å gi amnesti til mennesker som har brutt loven, en oppfatning som deles av mange velgere.

– USA er en nasjon av innvandrere. Det har vært bra for landet vårt, og vi bør fortsette å være et gjestfritt land, mener Bush.