Vil utvise kriminelle utlendinger

0Shares

I dag risikerer utenlandske statsborgere å bli utvist fra Norge dersom man begår en forbrytelse med mer enn ett års strafferamme. Men nå jobber Kommunal- og regionaldepartementet med en lovendring som kan senke terskelen til et halvt års strafferamme, skriver Aftenposten.

Dette betyr i praksis at utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge kan bli utvist for både nasking og bæring av kniv på offentlig plass. Det samme vil det å skjelle ut eller krangle med en politimann.

Terskelen på et halvt år skal gjelde utlendinger som bare har oppholdstillatelse. Etter tre år i Norge får man som regel bostedstillatelse, og da må man bli dømt for lovbrudd med en strafferamme på inntil tre år for å risikere utvisning. Denne terskelen foreslås senket til to år.

Lovforslaget skal legges fram for Stortinget før påske.