– UDI gjør flyktninger til sosialklienter

0Shares

Den nye introduksjonsordning som innføres i år gir kommunene bare to år til å få nyankomne flyktninger ut i jobb. Til nå har kommunene hatt fem år på seg.

– Vi er nødt til å ha ekstra tilskudd de to første årene for at kommunene skal klare å iverksette gode program.

Målet med reformen er at flyktninger skal komme raskt ut i arbeidslivet, men ifølge KS trenger kommunene minst 360 millioner kroner til bedre tiltak.

– Hvis man ikke tilrettelegger vil det jo ende på sosialkontoret likevel, sier Gran til P4.

Kommunal- og regionaldepartementet mener KS er alt for pessimistiske.

– Jeg har tro på at et introduksjonsprogram vil sette den nyankomne raskere i arbeid eller utdanning, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen.

Hun minner om at kommunene har fått 30 millioner kroner ekstra i år.