UDI lager brosjyre til lokalpolitikere

0Shares

– For UDI er det viktig å ha en god dialog med kommunene og de som er folkevalgt der. Det er kommunene som er nøkkelen til vellykket integrering, og vi tror det har stor betydning for det lokale integreringsarbeidet at de folkevalgte kjenner til integreringsordningene de er med på å bevilge penger til, sier avdelingsdirektør Skjoldvor Fjeldvær i UDI.

Den nye introduksjonsloven blir obligatorisk 1. september 2004.

For å bidra til å heve kunnskapsnivået om ulike integreringstiltak blant beslutningstakere i kommunene, har UDI laget en brosjyre der lokalt folkevalgte er målgruppen. En slik informasjonsbrosjyre er ikke minst viktig etter et valg, med mange ferske folkevalgte i kommunestyrene.

Brosjyren presenterer de viktigste elementene i introduksjonsordningen, hvilke plikter og rettigheter deltakerne har og litt om hva som forventes av kommunen. Det er også viet noe plass til behovet for bosetting av de som har fått oppholdstillatelse, men som fortsatt bor i mottak.

Her kan du laste ned brosjyren: (PDF) Til deg som er lokalpolitiker