Frykter flere kirkeasylanter

0Shares

Regjeringen har vedtatt en rekke tiltak for å redusere tilstrømningen av asylsøkere. Et av disse tiltakene er bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden.

UDI vil begjære utkastelse fra mottaket dersom personene nekter å flytte innen den fastsatte fristen.

-Man bør vurdere om man setter i verk et tiltak som fører til uheldige bivirkninger som at folk søker til kirkeasyl som løsning på en akutt situasjon, sier generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Olav Fykse Tveit til NRK.

Han mener den norske asylpolitikken kan være for streng, og at det i mange tilfeller blir gjort feil i behandlingen av søknader om asyl.

-Norsk asylpolitikk er veldig stram. Vi vet om flere tilfeller der det burde ha vært gitt asyl, sier han.