Innvandrere bruker bibliotekene oftere

0Shares

Innvandrergrupper er i flertall blant de besøkende ved landets biblioteker. I Stavanger er det gjort undersøkelser som viser at 92 prosent av asylsøkerne, innvandrerne og flyktingene i kommunen bruker biblioteket daglig eller flere ganger i uka.

Ved Det flerspråklige bibliotek på Deichmanske i Oslo, forteller avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen at de mangler ressurser til å gi den store brukergruppen et godt nok tilbud.

Biblioteket lanserte torsdag et nettsted på 14-språk.

– Etterspørselen hos oss har steget med nesten 75 prosent de siste seks årene. Dersom vi skulle komme opp på samme nivå som for seks år siden, må vi ha minimum én million ekstra i bevilgning.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Yngve Slettholm, vil ikke love mer penger til bibliotekene, men ser helt klart behovet.

– Vi har jo i de siste to årene klart å få til en ekstra bevilgning til Det flerspråklige biblioteket, så vi er klar over behovet og den viktige funskjonen dette biblioteket har, sier han til NRK.