Gratis juridisk rådgivning for kvinner i asylmottak

0Shares

Tilværelsen som asylant på norske mottak er preget av avmakt og håpløshet, på grunn av uvissheten og den lange ventetiden i forbindelse med behandlingen av asylsøknaden. Avmakt og håpløshet er faktorer som kan føre til vold og overgrep. Dette bør settes på dagsorden, derfor ble JURK opprettet for å gi kvinner i juridisk rådgivning.

JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.

– En svært viktig del av JURKs virksomhet er rettspolitisk arbeid for å bedre kvinners formelle og reelle rettigheter, sier prosjektmedarbeider i Asylprosjektet, Janne Kaasin til Utrop.

Bakgrunnen

– Våren 2003 ble et prosjekt kalt Asylprosjektet startet opp av JURK. Idèen kom etter et avisintervju med Tove Smaadahl fra Krisesentersekretatiatet. ”Voldtektsofre på asylmottak tør ikke anmelde overgriperne i frykt for vold og overgrep. De kjenner sine rettigheter altfor dårlig, og får ikke nok informasjon på mottakene, sier Smaadahl” (Dagsavisen 19.07.2002).

Asylprosjektet er nå et samarbeid mellom JURK, Juss-Buss, Norsk Folkehjelp (som driftsoperatør av flere asylmottak i Norge) og Krisesentersekretariatet. Arbeidet med prosjektet bygger på JURKs og Juss-Buss’ generelle rettsopplysningsarbeid, samt vår erfaring fra veiledning i konkrete rettsspørsmål. Både JURK og Juss-Buss har mye erfaring fra tidligere prosjekter. Et eksempel er Skoleprosjektet, hvor JURK informerer kvinnelige elever i norskopplæringsklasser om kvinners rettigheter i Norge.

-Vi ønsker å holde informasjonsmøter med beboere på norske asylmottak, for å informere dem om rettigheter man har i Norge. Målsettingen er å øke asylantenes bevissthet i forhold til basale rettigheter man har som menneske, slik at vold og overgrep kan forhindres, sier Kaasin.

-Videre er det en målsetting å nå ut til de som faktisk utsettes for vold og overgrep, med informasjon om hvor og hvordan man kan få hjelp til å komme ut av situasjonen.

Undersøkelser viser at det oftest er menn som begår vold og overgrep, og de utsatte er både voksne og barn.

– Vår visjon er at alle rettshjelptiltakene i Norge som drives av studenter skal være med i det videre prosjektarbeidet, slik at det blir mulig å nå ut til alle landets asylmottak. Akkurat nå er vi i dialog med flere rettshjelpstiltak.

-Asylprosjektet har vært et pilotprosjekt høsten 2003. Vi har i denne perioden vært på asylmottak i Fredrikstad og Kongsvinger. Selve informasjonsmøtene har vært en utfordring i seg selv, ved å samle mennesker i alle aldersgrupper, tilhørende ulike språkgrupper og kulturer – og ikke minst med hver sine unike historier. JURK arbeider nå med å evaluere prosjektet så langt, samt tilpasse informasjonen ut fra de tilbakemeldinger vi har fått. I løpet av 2004 vil vi nå ut til flere asylmottak, sier hun.

Om JussBuss

Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo. Tiltaket arbeider for å sikre og bedre rettstillingen for ressursfattige samfunnsgrupper og vanlige lønnsmottakere. Vi yter gratis juridisk rådgivning innenfor rettsområdene husleie, gjeld, utlendingsrett, fengselsrett, arbeidsrett, familierett, trygd, sosialrett og psykiatrirett. En viktig del av Juss-Buss virke er å jobbe rettspolitisk for å bedre det store udekkede rettshjelpsbehovet i samfunnet, samt forbedre rettsreglene innenfor våre arbeidsområder.

Kontakt JURK:

Telefon:

22 84 29 50

Telefonhenvendelse:

Man & Ons

kl 09 – 15

Tir kl 17 – 20

Klientmottak:

Arbinsgt. 7

Tir kl 12 – 15

Tir kl 17 – 20