1 av 40 har innvandrerbakgrunn i staten

0Shares

Det er Aftenposten som har fått tallene utarbeidet fra Statistisk sentralbyrå.

Private bedrifter har den største andelen innvandrere i arbeidsstokken. Der var tallet 6,78 prosent ved utgangen av 2002, og økningen var på til sammen 1,22 prosent fra 1998.

– Dette viser at det ikke er nok å jobbe med holdninger og appellere til sjefene om å ansette innvandrere. Det må hardere lut til, gjennom lovreguleringer, med et regelverk som fokuserer på at hele grupper settes utenfor. Vi har i dag knapt lover og regler som beskytter etniske minoriteter, både som enkeltindivid og som gruppe i samfunnet. Det er bekymringsfullt og svært skuffende at så lite har skjedd i staten på disse årene, sier assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet, Manuela Ramin-Osmundsen til Aftenposten.