Tokulturell kompetanse i arbeidslivet

0Shares

Dahman er 25 år gammel og jobber for tiden med hovedoppgaven sin i Aker Kværner Operations i Stavanger. Han er født i Norge og og bodd i Norge store deler av oppveksten sin.

Dahman var en av to studenter ved Høgskolen i Rogaland som i fjor fikk sommerjobb i Aker Kværner Operations, et nyetablert selskap i Aker Kværner familien. Selskapet som også har kontor i Aberdeen i Skottland, spesialiserer seg på å forlenge levetiden til olje- og gassreservoarer.

Litt tilfeldig og veldig beleilig gled Faisal Dahman rett inn i rollen som døråpner mellom norsk og arabisk kultur i konfidensielle forhandlinger med representanter fra et iransk oljeselskap.

– Det var en kjempeutfordring som student å få lov til å bruke min fremmedkulturelle bakgrunn til viktige møter for Aker Kværner Operations, sier Dahman som snart er ferdig sivilingeniør innen petroleumsteknologi.

– Jeg er glad de har vist meg så stor tillit. Konkret var jeg med å ta imot den iranske delegasjonen, og la vekt på å gi dem et godt inntrykk av norsk kultur og nordmenn. Under forhandlingene som dreide seg om studier for bygging av et produksjonsskip kunne Dahman bistå både med det praktiske omkring møtet, det språklige, kulturforståelsen og i de tekniske diskusjonene, sier han til Tekna Magasinet.

– Faisal Dahman bidro sterkt til at iranerne følte seg velkomne, sier administrerende direktør i Aker Kværner Operations Tore Nedregaard, som betegner opplegget som en suksess.