Må du være nordmann for å snakke norsk

0Shares

Det hevdes stadig at innvandrerbarn ikke behersker norsk, og den naturlige språkutviklingen blir hemmet allerede i hjemmet. De fleste foreldre vil selvfølgelig sine barn alt vel, så her der det på tide ” å tørke støv” av gamle antagelser.

Alle barn som kommer til Norge må lære seg norsk. Barns innlæringsevne er dessuten svært så unik, så denne prosessen er temmelig rask. Allikevel er det viktig å understreke at disse barna vil få et dobbelt opplæringsbehov, både i vanlige fag i tillegg til et nytt språk.

I følge Pål Berg ved Veitvet skole, synes det som barn lar det gå sport i det å lære seg norsk og medelevene gleder seg over å bidra til dette i leken. Videre forteller han at de barna som er i Norge året før de starter på skolen, tilbys å være med på et integreringsprosjekt for innvandrerbarn som ikke kan norsk. Dette er delvis finansiert av Flyktninge – og Innvandreretaten. Videre har flre skoler mottakerklasser for barn som ikke har gått i norsk skole tidligere, eller som har gått i norsk skole mindre enn et år.

Mange skoler som har store grupper med elever med annet morsmål enn norsk har også lærere som behersker språket til de største gruppene. All undervisning forgår på norsk, og disse lærernes oppgave er å gi elevene støttende undervisning på eget morsmål.

Pål Berg avslutter med å fortelle at skoleverket ikke betrakter dette som et problem, men oppfatter det mer som en oppgave som skal løses uten de helt store ressursene.