Tysk lov om innvandring ventes snart

0Shares

Tyskland har erkjent at det nå er et innvandringsland, og forsøker med den nye loven å styre – og dermed altså også å begrense – innvandringen.

Landet har bruk for innvandring av høyt utdannede og kvalifiserte mennesker for å holde samfunnet og økonomien intakt. Regjeringen har allerede stilt 20.000 ”green cards” til rådighet der godt halvparten utnyttes.

Hovedpunkter i den nye innvandringsloven:
Høyt kvalifiserte utlendinger skal ha lov til å innvandre ubegrenset og oppnå en tidsubegrenset oppholdstillatelse. Hvis det er behov åpnes også for et begrenset antall mindre kvalifiserte innvandrere etter et poengsystem, som f.eks. gode tyske språkkunnskaper gir ekstra poeng.

Forfulgte og statsløse mennesker som er forfulgte på grunn av kjønn oppnår beskyttelse mod utvisning (såkalt lille asyl). De får uhindret adgang til arbeidsmarkedet. Etter tre år gjøres statusen om, avhengig av om situasjonen i hjemlandet har endret seg.

De sosiale ytelser innskrenkes og aldersgrensen for barn flyttes fra 14 år mot 16 år tidligere.