Tortursenter ble inter-etnisk møteplass

0Shares

Menneskerettighetshuset , oppført for norske midler, ble åpnet i kjølevannet av krigen i Bosnia. Tidligere var det blitt brukt som avhørs- og tortursenter. I dag samler den norske stiftelsen Human Rights House Foundation representanter fra hele sitt internasjonale nettverk i huset i Sarajevo, bla for å forberede en internasjonal konferanse om menneskerettighetsforkjemperes sikkerhet og arbeidsvilkår som skal avholdes i Oslo i oktober.

I hvert av menneskerettighetshusene samarbeider flere organisasjoner om å hjelpe ofre for brudd på menneskerettighetene og forebygge nye brudd. Til sammen er omlag hundre organisasjoner tilsluttet nettverket. Møtet som åpner i Sarajevo i dag finansieres av norsk UD, som også dekker deler av utgiftene til lønn og nødvendig utstyr for å gjøre dette nettverket operativt.

Hensikten er å legge forholdene til rette for å utveksle nyheter, kunnskap og erfaringer mest mulig effektivt. Nettverket skal også på kort varsel å kunne mobilisere et bredt sammensatt utvalg av sentrale menneskerettighetsorganisasjoner i stadig flere land til støtte for appeller, hasteaksjoner og andre protester mot brudd på

menneskerettighetene. Under nettverksmøtet i Sarajevo vil deltagerne få opplæring i nettjournalistikk og annet medie- og informasjonsarbeid.

Inter-etnisk møteplass

Både nasjonalt og internasjonalt betraktes miljøet som har oppstått i

Menneskerettighetshuset i Sarajevo siden åpningen i 1998 som meget viktig for forsøkene på å finne løsninger på landets etniske, politiske og religiøse motsetninger. Hvert år får flere tusen mennesker fri rettshjelp av Helsinki Committee on Human Rights, en av de fem organisasjonene i huset som både hver for seg og sammen spiller sentrale roller i gjenopprettingen av Bosnia som troverdig rettsstat og stabilt demokrati. Leder for Menneskerettighetshuset i Sarajevo Srdjan Dizdarevic forteller at nærmere 25.000 mennesker kontaktet huset for hjelp i løpet av de fire første årene.

Under valget i Bosnia i 2002 var det Menneskerettighetshuset som ledet både valgobservasjon og andre demokratiseringstiltak som over hundre frivillige organisasjoner tok del i.

– Gjennom etableringen av et Menneskerettighetshus her i Sarajevo har det sivile samfunn i Bosnia og Herzegovina oppnådd mye, sier Dizdarevic.

– Huset er blitt et møtested for mennesker og organisasjoner med uliketnisk, politisk og religiøs tilknytning. Vi arbeider sammen og nye ideer fødes til hvordan vi felleskap kan styrke menneskerettighetene og demokratiseringen av samfunnet. Huset gir mennesker håp!

Fra bokstavelig talt å stige opp fra ruiner og aske er Menneskerettighetshuset i Sarajevo blitt en sentral aktør i Human Rights House Foundations nettverk, som i tillegg til hele nettverkets sekretariat i Oslo også omfatter hus i Moskva, Warszawa og Bergen. Det planlegges også hus i Zagreb, Minsk, Baku, Nairobi, Kampala og London.

Daglig leder for Human Rights House Foundation Maria Dahle reiser senere i juli til Tyrkia for møter med Tyrkiske menneskerettighetsorganisasjoner og oppfølging av et massivt undervisningsprogram for menneskerettigheter som er utviklet bla med støtte fra norske myndigheter gjennom Human Rights House

Foundation.