Levde ikke i skjul

0SharesBroren ble sendt til Oslo og måtte møte i retten på grunn av ulovlig opphold i landet. Det trakk retten tilbake. De mente han ikke hadde vært ulovlig i Norge så lenge han hadde hatt jevnilig kontakt med politiet. Han fikk beskjed om å reise tilbake til Hareid. Mannen hadde ikke penger til billetten og dermed bladde advokaten hans opp kontanter til hjemmereisen.

Etter en slik bestemmelse regner tamilen at ha slipper å betale boten på 40.000 kroner som politiet ila ham.

Nå er de to brødrne samen igjen, men framtida er framleis uviss.

Mannen visste ikke at de gjorde noe ulovlig, fordi de har vært på politistasjonen på Hareid hver tredje måned for å få stemplet sitt pass. Han levde ikke i skjul. Eneste var at han ikke fekk noe økonomisk støtte frå staten.

Mannen kom til Norge i 1997 og ble plassert på Arendal asylmottak der han var den eneste tamil. Familien på Hareid tok derfor kontakt med asylmottaket med forespørsel om han kunne få komme til Hareid i ventetida. Det fekk han tillatelse til og familien tok hånd om ham. Det vil si at han heller fikk ingen støtte frå staten. Hver tredje måned måtte han møte hos politiet. Det holdt han fram med også etter at avslaget kom i 1998.

Sist mannen gikk til lensmannskontoret for å stemple passet sitt var i januar. Da var passet så fullstemplet og han fekk melding om å ta nytt pass. Ingen nevnte noe om at han oppholdt seg ulovlig i landet. Men det tok tid før passet kom. I stedet kom politiet.

Etter å ha kommet tilbake til Hareide fikk ikke nærmere beskjed om hva som kommer til å skje med han framover. Eneste er at han må melde seg på lensmannskontoret to dager i uken.