Dyre tolketjenester

0SharesMens Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus betaler offentlig godkjente tolker fra 360 kroner timen, bruker UDI, politiet og domsstolene alle en timesats på 570-616 kroner. Det tilsvarer salæret for en advokat, og har vært praktisert slik siden det kom et rundskriv fra Justisdepartementet i desember 2001.

De siste tre årene har UDI alene brukt over 100 millioner kroner til tolker bare på asylavhør i Oslo.

Oslo politidistrikt brukte i fjor 5,7 millioner kroner på tolker. Men det koster også å få folk dømt. Oslo tingrett brukte i fjor 10,7 millioner kroner for at de tiltalte skulle forstå hva de var anklaget for. Totalt brukte norske domsstoler 26 millioner til tolker i fjor.

Også sykehusene er blitt storforbrukere av tolketjenester. Selv om det ofte er de samme tolkene som jobber både for politiet, UDI og helsevesenet, får de ikke den samme timelønnen her. Ullevål universitetssykehus brukte i fjor 2,4 millioner kroner til tolker.

UDI er landets største bruker av tolketjenester. Siden 2001 har de kjøpt tolketjenester for over 100 millioner kroner bare i Oslo. I tillegg kommer tolkeutgiftene advokatene har når de snakker med asylsøkere. De belastes fylkesmennenes budsjett.

Vi foretar selvsagt en fortløpende vurdering av hva som er mest hensiktsmessig, men jeg synes en timelønn på 616 kroner er en riktig pris for gode tjenester. Ved asylavhør er det helt avgjørende at tolken gjør en profesjonell jobb, sier fungerende leder av asylavdelingen i UDI, Frode Mortensen.