Uønsket i Norge?

0Shares

Flyktninger og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge risikerer å vente ved asylmottakene i nærmere ett år før de får et fast sted å bo. Den viktigste årsaken til ventingen er mangel på bosteder og dårlig økonomi i kommunene, melder NRK. Avdelingsdirektør Skjoldvor Fjeldvær i UDI mener situasjonen er beklagelig.

– Vi vet at langt opphold i mottak ikke er heldig i noe fall. Men spesielt det å måtte vente etter at man har fått oppholdstillatelse er uheldig, sier Fjeldvær.

1700 personer venter bor på asylmottak i påvente om å bli bosatt i kommuner. Mer enn 800 av dem har ventet over et halvt år, viser tall fra Utlendingsdirektoratet, UDI.