Ny tilskudd til minoritetsspråklige barn

0Shares

– Dette skyldes at ordningen har vært lite fleksibel for lokale variasjoner og behov. I tillegg har tilskuddet nådd en for liten andel av målgruppen. Bare 38 prosent av de minoritetsspråklige barna i barnehage fikk tospråklig assistanse i 2002, mot 53 prosent i 1997, i følge Barne- og familiedepartementet.

Ordningen skal bli erstattet med en ny tilskudds­ordning for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, som innføres 1. august 2004.

Tilskuddet, i følge departementet, skal gi kommunene større fleksibilitet til å utforme tiltak ut fra lokale variasjoner og behov. I tillegg til å utforme tiltak i barnehage, herunder tilbud om tospråklig assistanse, kan tilskuddet nyttes til å styrke informasjonen til foreldre, tilrettelegge tiltak for minoritetsspråk­lige barn som ikke har barnehageplass, og til å utvikle tverrfaglige tiltak med barnehagen som en naturlig samarbeidspart.

Det gis også tilskudd til barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn. Målet er at kommuner og private barnehageeiere skal kunne gi barn av nyankomne fluktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen etter opphold i mottak.