Barnas innvandringsportal lansert

0Shares

Hensikten med det nye nettstedet er å gi lettlest informasjon om flyktninger, innvandring og integrering.

Bip.no er ikke bare rettet mot barn og unge, selv om dette er hovedmålgruppen, men også voksne som ønsker lettlest informasjon om feltet, vil kunne ha nytte av nettstedet. Spesielt lenkene som er lagt inn under hver temaside, er myntet på et voksent publikum, samt elever som ønsker fordypning.

Tekstene under de forskjellige temaene er skrevet med sikte på å gjøre stoffet mest mulig lettlest og tilgjengelig for barn og unge. I enkelte tilfeller, særlig i forhold til juridiske problemstillinger, er ikke formuleringene nødvendigvis alltid helt presise.