Få innvandrere i staten

0Shares

Det viser tall fra Aetat i Oslo. I løpet av første halvår i år ba de om 122 praksisplasser i Staten, men fikk bare 14.

Staten er langt dårligere enn private arbeidsgivere til å gi høyt kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn arbeidspraksis, mener Aetat i følge NRK.

Dette til tross for at Aetat arbeider i tråd med statens egen handlingsplan for å få flere høyt kvalifiserte ansatte med innvandrerbakgrunn i statlig forvaltning.