Erfaringskonferanse omspråkpraksis og arbeidspraksis i næringslivet

0Shares

Velkommen til Erfaringskonferanse for prosjektet ”Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet”. Konferansen vil presentere gode erfaringer fra tre prosjektkommuner: Bærum, Fredrikstad og bydel Gamle Oslo.


Prosjektet ”Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet” startet i november

2003 og er et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS. Formålet har

vært å utarbeide gode modeller for å skaffe språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser i næringslivet.


Erfaringene fra samarbeidsprosjektet er spesielt aktuelle denne høsten. Lov om introduksjonsordning ble obligatorisk fra 1. september 2004. Dette innebærer at kommunen plikter å tilrettelegge et individuelt tilpasset introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger bosatt i kommunen. Språkpraksis og arbeidspraksis utgjør et viktig element i introduksjonsprogrammet for mange av deltakerne.


De tre prosjektkommunene har prøvd ut forskjellige modeller. Erfaringene fra samarbeidsprosjektet vil derfor dekke et bredt spekter – både ”innsalg” av praksisplasser, opparbeiding av samarbeidspartnere i næringslivet, fadderoppfølging i bedriftene,strukturutvikling for samarbeid med andre offentlige etater og informasjons- og påvirkningsarbeid overfor sentrale aktører i det lokale næringsliv.


Målet med konferansen er å formidle nyttige og kreative modeller for å skaffe og følge opp språk- og arbeidspraksis. Det legges opp til en aktiv dialog for å stimulere til en fortsatt utvikling av ulike typer samarbeid mellom kommunene og det lokale næringsliv i flyktningarbeidet.


Målgruppene for konferansen er flyktningansvarlige i kommunene, Aetat, bedrifter og andre samarbeidspartnere i Introduksjonsprogrammet.


For mer informasjon om prosjektet, se www.nho.no, www.hsh-orgog www.ks.no


Konferansen holdes i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17. Møtesenteret ligger to minutter fra Nationaltheatret stasjon.


Program

09.00 – 09.30 Registrering, kaffe/te


09.30 – 09.50 Åpning

ved Catrin Bretzeg, statssekretær KRD og

Bjørn Gudbjørgsrud, direktør KS


09.50 – 10.35 Erfaringer fra prosjektkommunene:

Veiledningsmodell med stor overføringsverdi?

ved Gro Sværen Skansen, koordinator Bærum kommune


Tenk framover! Om utvikling av langsiktig bedriftssamarbeid

ved Lars Øivind Holm, koordinator Fredrikstad kommune


Hvordan åpne nye bransjer for flyktninger i praksis?

ved Grete Solløst, koordinator Bydel Gamle Oslo


10.35 – 11.00 Hva kan NHO og LO bidra med i Introduksjonsprogrammet? ved Olaf Stene, regiondirektør NHO Oslo og Akershus og

Jorid Tveita, organisasjonsmedarbeider Oslo Hotell og restaurantarbeiderforening


11.00 – 11.15 Pause


11.15 – 12.00 Paneldebatt med foredragsholderne


12.00 – 12.45 Lunsj


12.45 – 13.00 Kulturelt innslag – ”Queendom”


13.00 – 14.00 Bedriftene presenterer sine erfaringer


14.00 – 14.15 Pause m. forfriskninger


14.15 – 14.45 Hvordan anvendes egentlig flyktningers kompetanse i Norge? ved Hanne Kavli, forsker FAFO


14.45 -15.00 Veien videre

ved Nina Gran, spesialkonsulent KS og

Eli Langset, prosjektleder KS

PÅMELDING


Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom organisasjonene

KS, NHO og HSH.Tidspunkt: Onsdag 13. oktober 2004


Klokken: 09.00 – 15.00


Sted: Ingeniørenes Hus i OsloPåmelding rettes til:

Grethe Andersen, HSH, fortrinnsvis på e-post

[email protected] evt. på faks 22 56 16 85.

Påmeldingen er bindende. Konferanseavgiften er kr. 250,- per deltager og faktura vil bli ettersendt.


Navn:…………………………………………………………………………………………………………………


Stilling:……………………………………Kommune/bedrift:………………………………………


Adresse:…………………………………………………………………………………………………………….


E-post:……………………………………………………………………………Tlf:…………………………….


NB: Denne invitasjonen sendes til alle flyktningansvarlige i kommunen. Vi ber om at den videresendes til evt. andre

aktuelle personer i kommunen.Påmeldingsfrist innen 1. oktober 2004!!Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til:

Eli K. Langset, prosjektleder KS, tlf. 93 41 15 76

Cecilie Sundby, spesialkonsulent KS, tlf. 24 13 27 07